Žaibosauga

Pagal galiojančias normas, saugomo objekto paskirtį, aukštingumą, vietovę parenkame ir suprojektuojame tinkančią žaibosaugos sistemą bei įžeminimą. Parinkdami žaibosaugos apsaugos sistemą atliekame skaičiavimus pagal vietovės ir saugomo objekto parametrus. Gavę rezultatus įvertiname pasyvios arba aktyvios apsaugos žaibosaugos įrenginio panaudojimo galimybes.