Projekto vykdymo priežiūra

Statinio projekto vykdymo priežiūra tai – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.
Vykdydamas statinio projekto priežiūrą statinio projekto vadovas:
reguliariai lankosi statybvietėje, stebi statybos eiga ir sprendžia su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;
tikrina, ar statinys statomas laikantis projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų;
dalyvauja komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti, jei statinys atitinka projektą.
UAB GEO LINK specialistai vykdo visų savo suprojektuotų statinių vykdymo priežiūras nuo Statinio statybos pradžios iki galutinio ir visiško statybos darbų užbaigimo bei jo pripažinimo tinkamu naudoti.