Dujų katilinės ir vidaus tinklai

Dujų katilinių ir pastato vidaus dujotiekio tinklų projektų rengimas.

Projektus rengiame priklausomai nuo šilumos nešėjų parametrus, pagal „Garo ir vandens šildymo katilų saugios eksploatacijos ir įrengimo taisykles“, Lietuvos standartą LST EN 12952-7:2003 „Vandens vamzdžių katilai ir pagalbinė įranga“, katilo įrenginiams keliamus reikalavimus, taip pat katilų gamintojo nurodymus.